Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Yhdeksäs vaalikausi - heinäkuu 2019
EPUB 142kPDF 927k
SISÄLLYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

OSA II : LAINSÄÄDÄNTÖ-, TALOUSARVIO-, VASTUUVAPAUS- JA MUUT MENETTELYT
LUKU 4 : KUULEMISMENETTELYÄ KOSKEVAT ERITYISET MÄÄRÄYKSET

84 artikla : Asian antaminen uudelleen parlamentin käsiteltäväksi

1.   Asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä puhemies kehottaa neuvostoa kuulemaan parlamenttia uudelleen 61 artiklan 1 kohdassa esitetyissä olosuhteissa. Asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä puhemies myös kehottaa neuvostoa kuulemaan parlamenttia uudelleen, jos neuvosto tekee huomattavia muutoksia tai aikoo tehdä huomattavia muutoksia esitykseen oikeudellisesti velvoittavaksi säädökseksi, johon parlamentti on alun perin ilmaissut kantansa, jollei tätä tehdä parlamentin tarkistusten sisällyttämiseksi esitykseen.

2.   Puhemies pyytää myös, että esitys oikeudellisesti velvoittavaksi säädökseksi annetaan uudelleen parlamentin käsiteltäväksi tässä artiklassa määrätyissä olosuhteissa, jos parlamentti poliittisen ryhmän tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittavan määrän jäseniä ehdotuksesta niin päättää.

Päivitetty viimeksi: 2. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus