Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - červenec 2019
EPUB 153kPDF 1158k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA II : LEGISLATIVNÍ A ROZPOČTOVÝ POSTUP, POSTUP UDĚLOVÁNÍ ABSOLUTORIA A JINÉ POSTUPY
KAPITOLA 5 : ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI

Článek 85 : Řádný postup pro přijímání změn Smluv

1.    V souladu s články 46 a 54 může příslušný výbor předložit Parlamentu zprávu obsahující návrhy na změnu Smluv určené Radě.

2.   Pokud je v souladu s čl. 48 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii Parlament konzultován ve věci návrhu kladného rozhodnutí Evropské rady ve vztahu k posouzení navrhovaných změn Smluv, je věc postoupena příslušnému výboru. Výbor vypracuje zprávu obsahující:

-    návrh usnesení, jež uvádí, zda Parlament schvaluje či zamítá navrhované rozhodnutí, a jež může obsahovat návrhy určené konventu nebo konferenci zástupců vlád členských států;

-   případně vysvětlující prohlášení.

3.   Jestliže se Evropská rada rozhodne svolat konvent, jmenuje Parlament na návrh Konference předsedů své zástupce v​ ​tomto konventu.

Delegace Parlamentu zvolí svého vedoucího a své kandidáty na členství v každé řídící skupině nebo každém předsednictvu, které konvent ustaví.

4.   Pokud Evropská rada požádá Parlament o souhlas s​ ​rozhodnutím nesvolat konvent za účelem posouzení navržených změn Smluv, je tato žádost postoupena příslušnému výboru v souladu s článkem 105.

Poslední aktualizace: 21. června 2019Právní upozornění