Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Yhdeksäs vaalikausi - heinäkuu 2019
EPUB 142kPDF 927k
SISÄLLYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

OSA II : LAINSÄÄDÄNTÖ-, TALOUSARVIO-, VASTUUVAPAUS- JA MUUT MENETTELYT
LUKU 5 : PERUSSOPIMUSASIAT

85 artikla : Perussopimusten tavanomainen tarkistusmenettely

1.   Asiasta vastaava valiokunta voi 46 ja 54 artiklan mukaisesti antaa parlamentille mietinnön, johon sisältyy ehdotuksia neuvostolle perussopimusten muuttamiseksi.

2.   Kun parlamenttia kuullaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 48 artiklan 3 kohdan mukaisesti ehdotuksesta Eurooppa-neuvoston päätökseksi perussopimusten muutosehdotusten käsittelemisestä, asia lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. Valiokunta laatii mietinnön, johon sisältyy

-   päätöslauselmaesitys, josta käy ilmi, hyväksyykö vai hylkääkö parlamentti ehdotetun päätöksen, ja johon voi sisältyä valmistelukunnalle tai jäsenvaltioiden hallitusten edustajien konferenssille suunnattuja ehdotuksia

-   tarvittaessa perustelut.

3.   Jos Eurooppa-neuvosto päättää kutsua koolle valmistelukunnan, Euroopan parlamentti nimittää edustajansa tähän valmistelukuntaan puheenjohtajakokouksen ehdotuksesta.

Parlamentin valtuuskunta valitsee johtajansa ja ehdokkaansa valmistelukunnan mahdollisesti perustaman ohjausryhmän tai työvaliokunnan jäseniksi.

4.   Jos Eurooppa-neuvosto pyytää Euroopan parlamentin hyväksyntää päätökselle olla kutsumatta valmistelukuntaa koolle tutkimaan perussopimusten muutosehdotukset, tämä pyyntö lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan 105 artiklan mukaisesti.

Päivitetty viimeksi: 2. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus