Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - юли 2019 г.
EPUB 175kPDF 1379k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ II : ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
ГЛАВА 5 : КОНСТИТУЦИОННИ ВЪПРОСИ

Член 86 : Опростена процедура за преразглеждане на Договорите

1.   В съответствие с членове 46 и 54 компетентната комисия може да внесе в Парламента доклад с предложения, адресирани до Европейския съвет, за цялостно или частично преразглеждане на разпоредбите на трета част от Договора за функционирането на Европейския съюз в съответствие с процедурата по член 48, параграф 6 от Договора за Европейския съюз.

2.   Когато се провеждат консултации с Парламента, в съответствие с член 48, параграф 6 от Договора за Европейския съюз, във връзка с предложение за решение на Европейския съвет за изменение на трета част от Договора за функционирането на Европейския съюз, разпоредбите на член 85, параграф 2 от настоящия Правилник за дейността се прилагат mutatis mutandis. В този случай предложението за резолюция може да съдържа предложения за изменения единствено на разпоредби от част трета от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Последно осъвременяване: 21 юни 2019 г.Правна информация