Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Deveti parlamentarni saziv - Srpnja 2019.
EPUB 138kPDF 2689k
SADRŽAJ
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

GLAVA II. : ZAKONODAVNI POSTUPCI, PRORAČUNSKI POSTUPCI, POSTUPCI DAVANJA RAZRJEŠNICE I DRUGI POSTUPCI
POGLAVLJE 5. : USTAVNA PITANJA

Članak 86. : Pojednostavljena revizija Ugovora

1.   U skladu s člancima 46. i 54. nadležni odbor može u skladu s postupkom utvrđenim u članku 48. stavku 6. Ugovora o Europskoj uniji podnijeti izvješće Parlamentu koje sadrži prijedloge upućene Europskom vijeću o reviziji svih odredbi ili dijela odredbi trećeg dijela Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

2.   Ako se u skladu s člankom 48. stavkom 6. Ugovora o Europskoj uniji Parlament savjetuje o prijedlogu odluke Europskog vijeća kojom se izmjenjuje treći dio Ugovora o funkcioniranju Europske unije, članak 85. stavak 2. Poslovnika primjenjuje se na odgovarajući način. U tom slučaju u prijedlogu rezolucije mogu biti samo prijedlozi izmjena odredbi trećeg dijela Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Posljednje ažuriranje: 30. lipnja 2019.Pravna napomena