Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Juli 2019
EPUB 146kPDF 1225k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL II : WETGEVINGS-, BEGROTINGS-, KWIJTINGS- EN OVERIGE PROCEDURES
HOOFDSTUK 5 : CONSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN

Artikel 87 : Toetredingsverdragen

1.   Elk verzoek van een Europese staat om lid te worden van de Europese Unie overeenkomstig artikel 49 van het Verdrag betreffende de Europese Unie wordt voor behandeling naar de bevoegde commissie verwezen.

2.   Het Parlement kan op voorstel van de bevoegde commissie, een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken, besluiten de Commissie en de Raad te verzoeken aan een debat deel te nemen alvorens toetredingsonderhandelingen met de verzoekende staat aanvangen.

3.   De bevoegde commissie verzoekt de Commissie en de Raad om haar regelmatig en volledig, zo nodig op vertrouwelijke basis, op de hoogte te brengen van de voortgang van de toetredingsonderhandelingen.

4.   In elk stadium van de toetredingsonderhandelingen kan het Parlement op basis van een verslag van zijn bevoegde commissie aanbevelingen aannemen met het verzoek om deze aanbevelingen in acht te nemen vóór de sluiting van een verdrag inzake de toetreding van een verzoekende staat tot de Europese Unie.

5.   Na afsluiting van de toetredingsonderhandelingen, maar nog vóór de ondertekening van de overeenkomst, wordt de ontwerpovereenkomst overeenkomstig artikel 105 ter goedkeuring aan het Parlement voorgelegd. Overeenkomstig artikel 49 van het Verdrag betreffende de Europese Unie is voor goedkeuring de meerderheid van de leden van het Parlement vereist.

Laatst bijgewerkt op: 22 juni 2019Juridische mededeling