Preċedenti 
 Li jmiss 
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Id-disà leġislatura - Lulju 2019
EPUB 147kPDF 776k
KONTENUT
NOTA LILL-QARREJ
KOMPENDJU TAL-ATTI LEGALI EWLENIN RELATATI MARREGOLI TA' PROĊEDURA

TITOLU II : PROĊEDURI LEĠIŻLATTIVI, TAL-BAĠIT, TAL-KWITTANZA U OĦRAJN
KAPITOLU 5 : AFFARIJIET KOSTITUZZJONALI

Artikolu 90 : Kompożizzjoni tal-Parlament

Fi żmien debitu qabel it-tmiem ta' leġiżlatura, il-Parlament jista', abbażi ta' rapport imfassal mill-kumitat responsabbli tiegħu skont l-Artikolu 14(2) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 46 u l-Artikolu 54 ta' dawn ir-Regoli ta' Proċedura, jagħmel proposta biex tinbidel il-kompożizzjoni tiegħu. L-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew li tistabbilixxi l-kompożizzjoni tal-Parlament għandu jiġi eżaminat skont l-Artikolu 105.

Aġġornata l-aħħar: 19 ta' Diċembru 2019Avviż legali