Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - Juli 2019
EPUB 139kPDF 1089k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT II : LOVGIVNINGS-, BUDGET-, DECHARGE- OG ANDRE PROCEDURER
KAPITEL 6 : BUDGETPROCEDURER

Artikel 92 : Flerårig finansiel ramme

Anmoder Rådet Parlamentet om godkendelse af forslaget til en forordning, der fastlægger den flerårige finansielle ramme, behandles sagen efter proceduren i artikel 105. Parlamentets godkendelse kræver i henhold til artikel 312, stk. 2, første afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde et flertal af dets medlemmers stemmer.

Seneste opdatering: 21. juni 2019Juridisk meddelelse