Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 136kPDF 1068k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV II : ZAKONODAJNI IN PRORAČUNSKI POSTOPKI, POSTOPEK PODELITVE RAZREŠNICE IN DRUGI POSTOPKI
POGLAVJE 6 : PRORAČUNSKI POSTOPKI

Člen 92 : Večletni finančni okvir

Kadar Svet od Parlamenta zahteva odobritev predloga uredbe o določitvi večletnega finančnega okvira, se zadeva obravnava v skladu s členom 105 tega poslovnika. V skladu s prvim pododstavkom člena 312(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije je za odobritev v Parlamentu potrebna večina glasov vseh poslancev.

Zadnja posodobitev: 23. junij 2019Pravno obvestilo