Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
9ú téarma parlaiminteach - Nollaig, 2019
EPUB 152kPDF 698k
CLÁR
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL II : NÓSANNA IMEACHTA REACHTACHA, BUISÉADACHA, URSCAOILTE AGUS EILE
CAIBIDIL 6 : NÓSANNA IMEACHTA BUISÉADACHA

Riail 96 : An buiséad a ghlacadh go cinntitheach

I gcás ina measann an tUachtarán gur glacadh an buiséad i gcomhréir le forálacha Airteagal 314 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, dearbhóidh an tUachtarán sa Pharlaimint go bhfuil an buiséad arna ghlacadh go cinntitheach. Déanfaidh an tUachtarán socrú lena fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh .

An nuashonrú is déanaí: 19 Nollaig 2019Fógra dlíthiúil