Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Декември, 2019
EPUB 174kPDF 862k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ II : ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
ГЛАВА 6 : БЮДЖЕТНИ ПРОЦЕДУРИ

Член 97 : Режим на временните суми от една дванадесета

1.   Всяко решение на Съвета за разрешаване на разходи, надвишаващи временната сума от една дванадесета от бюджетните кредити за предходната финансова година, се разпределя на компетентната комисия.

2.   Компетентната комисия може да внесе проект на решение за намаляване на разходите по параграф 1. Парламентът взема решение по него в срок от 30 дни след приемането на решението на Съвета.

3.   Парламентът взема решение с мнозинство от всички свои членове.

Последно осъвременяване: 19 декември 2019 г.Правна информация