Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - červenec 2019
EPUB 152kPDF 720k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA II : LEGISLATIVNÍ A ROZPOČTOVÝ POSTUP, POSTUP UDĚLOVÁNÍ ABSOLUTORIA A JINÉ POSTUPY
KAPITOLA 6 : ROZPOČTOVÉ POSTUPY

Článek 97 : Systém prozatímních dvanáctin

1.   Rozhodnutí Rady, kterým se povolují výdaje přesahující prozatímní dvanáctinu rozpočtových prostředků pro předchozí rozpočtový rok, je postoupeno příslušnému výboru.

2.    Příslušný výbor může předložit návrh rozhodnutí, kterým se sníží výdaje uvedené v​ ​odstavci 1. Parlament o něm rozhodne do 30 dní po přijetí rozhodnutí Rady.

3.   Parlament rozhoduje většinou hlasů všech poslanců.

Poslední aktualizace: 19. prosince 2019Právní upozornění