Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2019. gada jūlijs
EPUB 143kPDF 1150k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

II SADAĻA : LIKUMDOŠANAS, BUDŽETA UN CITAS PROCEDŪRAS
7. NODAĻA : IEKŠĒJĀS BUDŽETA PROCEDŪRAS

102. pants : Parlamenta tāme

1.   Pamatojoties uz ģenerālsekretāra sagatavotu ziņojumu, Prezidijs sagatavo provizorisko tāmes projektu.

2.   Šo provizorisko tāmes projektu Parlamenta priekšsēdētājs iesniedz atbildīgajai komitejai, kas sagatavo tāmes projektu un iesniedz ziņojumu Parlamentam.

3.   Parlamenta priekšsēdētājs nosaka tāmes projekta grozījumu iesniegšanas termiņus.

Atbildīgā komiteja par šiem grozījumiem sniedz atzinumu.

4.   Parlaments pieņem tāmi.

5.   Parlamenta priekšsēdētājs tāmi nosūta Komisijai un Padomei.

6.   Iepriekšminētie noteikumi attiecas arī uz tāmi budžeta grozījumiem.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. jūnijsJuridisks paziņojums