Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2019. gada jūlijs
EPUB 143kPDF 1150k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

II SADAĻA : LIKUMDOŠANAS, BUDŽETA UN CITAS PROCEDŪRAS
7. NODAĻA : IEKŠĒJĀS BUDŽETA PROCEDŪRAS

103. pants : Procedūra, kuru piemēro Parlamenta tāmes izstrādāšanai

1.   Lēmumus par Parlamenta budžetu Prezidijs un par budžeta jautājumiem atbildīgā komiteja pieņem šādā secībā:

(a)   par štatu sarakstu;

(b)   par provizorisko tāmes projektu un par tāmes projektu.

2.   Lēmumus par štatu sarakstu pieņem saskaņā ar šādu procedūru:

(a)   Prezidijs nosaka štatu sarakstu katram finanšu gadam;

(b)   ja par budžeta jautājumiem atbildīgās komitejas atzinums atšķiras no Prezidija sākotnēji pieņemtajiem lēmumiem, uzsāk samierināšanas procedūru;

(c)   procedūras nobeigumā galīgo lēmumu par tāmi štatu sarakstam pieņem Prezidijs saskaņā ar Reglamenta 234. panta 3. punktu, neskarot tos lēmumus, kuri pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu.

3.   Attiecībā uz pašu tāmi, tās izstrādāšanas procedūra sākas uzreiz pēc tam, kad Prezidijs ir pieņēmis galīgo lēmumu par štatu sarakstu. Šīs procedūras posmi ir tādi, kā izklāstīti Reglamenta 102. pantā. Samierināšanas procedūru piemēro gadījumos, kad par budžeta jautājumiem atbildīgās komitejas un Prezidija nostājas ir ļoti atšķirīgas.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. jūnijsJuridisks paziņojums