Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. liepos mėn.
EPUB 142kPDF 1154k
TURINYS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

II ANTRAŠTINĖ DALIS : TEISĖKŪROS, BIUDŽETO, BIUDŽETO ĮVYKDYMO PATVIRTINIMO IR KITOS PROCEDŪROS
9 SKYRIUS : KITOS PROCEDŪROS

106 straipsnis : Nuomonių dėl išimčių, taikomų euro įvedimui, teikimo procedūra

1.   Kai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 140 straipsnio 2 dalį konsultuojamasi su Parlamentu, atsakingas komitetas pateikia Parlamentui pranešimą, kuriame siūloma priimti ar atmesti siūlomą aktą, ir Parlamentas svarsto klausimą remdamasis tuo pranešimu.

2.   Parlamentas balsuoja vieną kartą dėl siūlomo akto, dėl kurio negali būti teikiama jokių pakeitimų.

Atnaujinta: 2019 m. birželio 22 d.Teisinis pranešimas