Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Juli 2019
EPUB 146kPDF 1225k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL II : WETGEVINGS-, BEGROTINGS-, KWIJTINGS- EN OVERIGE PROCEDURES
HOOFDSTUK 9 : OVERIGE PROCEDURES

Artikel 106 : Procedure voor het uitbrengen van advies inzake derogaties voor de aanneming van de euro

1.   Wanneer het Parlement overeenkomstig artikel 140, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie wordt geraadpleegd, dan legt de bevoegde commissie een tot aanneming of verwerping van de voorgestelde handeling strekkend verslag voor aan het Parlement op basis waarvan het Parlement zal beraadslagen.

2.   Het Parlement stemt bij een enkele stemming over de voorgestelde handeling, waarop er geen amendementen kunnen worden ingediend.

Laatst bijgewerkt op: 22 juni 2019Juridische mededeling