Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 136kPDF 1068k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV II : ZAKONODAJNI IN PRORAČUNSKI POSTOPKI, POSTOPEK PODELITVE RAZREŠNICE IN DRUGI POSTOPKI
POGLAVJE 9 : DRUGI POSTOPKI

Člen 106 : Postopek za podajo mnenj o odstopanjih pri sprejetju eura

1.   Kadar gre za posvetovanje s Parlamentom v skladu s členom 140(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, pristojni odbor Parlamentu predloži poročilo za sprejetje ali zavrnitev predlaganega akta, na podlagi katerega Parlament razpravlja.

2.   Parlament z enim samim glasovanjem glasuje o predlaganem aktu, pri čemer ni mogoče vlagati predlogov sprememb.

Zadnja posodobitev: 23. junij 2019Pravno obvestilo