Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Декември, 2019
EPUB 174kPDF 862k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ III : ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ
ГЛАВА 1 : МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

Член 115 : Временно прилагане или спиране на прилагането на международни споразумения или установяване на позицията на Съюза в рамките на орган, създаден с международно споразумение

Когато Комисията или заместник-председателят на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност информира Парламента и Съвета за своето намерение да предложи временното прилагане или спиране на прилагането на международно споразумение, Парламентът може да прикани Съвета, Комисията и заместник-председателя/върховен представител да направят изявление, което е последвано от разисквания. Парламентът може да отправи препоръки въз основа на доклад на компетентната комисия или съгласно член 118, които могат да включват по-специално искане към Съвета да не прилага временно дадено споразумение, преди Парламентът да е дал съгласието си.

Тази процедура се прилага и когато Комисията или заместник-председателят/върховен представител предложи позициите, които трябва да се приемат от името на Съюза в рамките на орган, създаден с международно споразумение.

Последно осъвременяване: 19 декември 2019 г.Правна информация