Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - Juli 2019
EPUB 139kPDF 1089k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT III : EKSTERNE RELATIONER
KAPITEL 1 : INTERNATIONALE AFTALER

Artikel 115 : Foreløbig anvendelse eller suspension af anvendelse af internationale aftaler eller fastlæggelse af Unionens holdning i et organ, der er nedsat i henhold til en international aftale

Når Kommissionen eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik underretter Parlamentet og Rådet om sin hensigt om at foreslå midlertidig anvendelse eller suspension af en international aftale, kan Parlamentet opfordre Rådet, Kommissionen eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til at afgive en redegørelse, hvorefter der skal afholdes en forhandling på plenarmødet. Parlamentet kan på grundlag af en betænkning fra det kompetente udvalg eller jf. artikel 118 fremsætte henstillinger, som navnlig kan indeholde en anmodning til Rådet om ikke at anvende en aftale midlertidigt, inden Parlamentet har givet sin godkendelse.

Denne procedure finder tillige anvendelse, når Kommissionen eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik foreslår holdninger, der skal indtages på Unionens vegne i et organ etableret ved en international aftale.

Seneste opdatering: 21. juni 2019Juridisk meddelelse