Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Ιούλιος 2019
EPUB 189kPDF 1339k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ III : ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

Άρθρο 115 : Προσωρινή εφαρμογή ή αναστολή της εφαρμογής διεθνών συμφωνιών ή καθορισμός της θέσης της Ένωσης σε όργανο που έχει συσταθεί από διεθνή συμφωνία

Όταν η Επιτροπή ή ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας ενημερώνουν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την πρόθεσή τους να προτείνουν την προσωρινή εφαρμογή ή την αναστολή διεθνούς συμφωνίας, το Κοινοβούλιο μπορεί να καλέσει το Συμβούλιο, την Επιτροπή ή τον Αντιπρόεδρο/Ύπατο Εκπρόσωπο να προβούν σε δήλωση, μετά την οποία πραγματοποιείται συζήτηση στην Ολομέλεια. Το Κοινοβούλιο μπορεί να διατυπώνει συστάσεις βάσει έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής ή σύμφωνα με το άρθρο 118, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν, πιο συγκεκριμένα, αίτημα προς το Συμβούλιο να μην προβεί σε προσωρινή εφαρμογή μιας συμφωνίας έως ότου το Κοινοβούλιο δώσει την έγκρισή του.

Αυτή η διαδικασία ισχύει επίσης όταν η Επιτροπή ή ο Αντιπρόεδρος/Ύπατος Εκπρόσωπος προτείνουν θέσεις που πρόκειται να εγκριθούν εξ ονόματος της Ένωσης σε όργανο το οποίο έχει συσταθεί με διεθνή συμφωνία.

Τελευταία ενημέρωση: 21 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου