Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
9ú téarma parlaiminteach - Iúil 2019
EPUB 152kPDF 1211k
CLÁR
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL III : CAIDREAMH SEACHTRACH
CAIBIDIL 1 : COMHAONTUITHE IDIRNÁISIÚNTA

Riail 115 : Comhaontuithe idirnáisiúnta a chur i bhfeidhm go sealadach nó a chur ar fionraí nó seasamh an Aontais a bhunú i gcomhlacht arna chur ar bun le comhaontú idirnáisiúnta

I gcás ina ndéanfaidh an Coimisiún nó an Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ard-Ionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála a chur in iúl don Pharlaimint agus don Chomhairle go bhfuil sé beartaithe aige comhaontú idirnáisiúnta a chur i bhfeidhm go sealadach nó a chur ar fionraí, féadfaidh an Pharlaimint a iarraidh ar an gComhairle, ar an gCoimisiún nó ar Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ard-Ionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála ráiteas a dhéanamh, agus beidh díospóireacht ann ina dhiaidh. Féadfaidh an Pharlaimint moltaí a eisiúint ar bhonn tuarascáil ón gcoiste freagrach nó de bhun Riail 118, ina bhféadfar a áireamh, go háirithe, iarraidh ar an gComhairle gan comhaontú a chur i bhfeidhm go sealadach go dtí go mbeidh a toiliú tugtha ag an bParlaimint.

Beidh feidhm ag an nós imeachta sin freisin nuair a mholann an Coimisiún, nó an Leas- Uachtarán/Ard-Ionadaí seasaimh atá le glacadh thar ceann an Aontais i gcomhlacht idirnáisiúnta arna chur ar bun le comhaontú idirnáisiúnta.

An nuashonrú is déanaí: 22 Meitheamh 2019Fógra dlíthiúil