Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2019. gada jūlijs
EPUB 143kPDF 1150k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

III SADAĻA : ĀRĒJĀS ATTIECĪBAS
1. NODAĻA : LĪGUMI UN STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

115. pants : Starptautisku nolīgumu provizoriska piemērošana vai piemērošanas pārtraukšana vai Eiropas Savienības nostājas noteikšana ar starptautisku nolīgumu izveidotā struktūrā

Ja Komisija vai Komisijas priekšsēdētāja vietnieks / Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un  drošības  politikas  jautājumos informē Parlamentu un Padomi par nodomu ierosināt starptautiska nolīguma provizorisku piemērošanu vai pārtraukšanu, Parlaments var aicināt Padomi, Komisiju vai Komisijas priekšsēdētāja vietnieku / Augsto pārstāvi sniegt paziņojumu, kam seko debates. Parlaments var sniegt  ieteikumus,  pamatojoties  uz  atbildīgās  komitejas  ziņojumu  vai  saskaņā  ar  Reglamenta 118. pantu, kuros jo īpaši var iekļaut pieprasījumu Padomei nepiemērot nolīgumu provizoriski,  kamēr Parlaments nav devis piekrišanu.

Minēto procedūru piemēro, kad Komisija vai Komisijas priekšsēdētāja vietnieks / Augstais pārstāvis ierosina nostāju, kas Savienības vārdā jāpieņem kādā ar starptautisku nolīgumu izveidotā struktūrā.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. jūnijsJuridisks paziņojums