Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - červenec 2019
EPUB 153kPDF 1158k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA III : VNEJŠÍ VZTAHY
KAPITOLA 2 : ZASTUPOVÁNÍ UNIE NAVENEK A SPOLEČNÁ ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA

Článek 117 : Mezinárodní zastoupení

1.   Před jmenováním kandidáta na post vedoucího zahraniční delegace Unie může být tento kandidát vyzván, aby vystoupil před příslušným výborem s cílem učinit prohlášení a odpovědět na otázky.

2.   Ve lhůtě dvou měsíců po slyšení stanoveném v odstavci 1 může příslušný výbor přijmout usnesení, popřípadě dát doporučení bezprostředně se týkající jmenování.

Poslední aktualizace: 21. června 2019Právní upozornění