Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - Juli 2019
EPUB 139kPDF 1089k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT III : EKSTERNE RELATIONER
KAPITEL 2 : UNIONENS EKSTERNE REPRÆSENTATION OG FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK

Artikel 117 : International repræsentation

1.   Før udnævnelsen af en leder af en af Unionens eksterne delegationer kan kandidaten opfordres til at møde for det kompetente udvalg i Parlamentet for at afgive en redegørelse og besvare spørgsmål.

2.   Senest to måneder efter den i stk. 1 omhandlede høring kan det kompetente udvalg vedtage en beslutning eller fremsætte en henstilling, der direkte vedrører udpegelsen.

Seneste opdatering: 21. juni 2019Juridisk meddelelse