Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi üheksas ametiaeg - Juuli 2019
EPUB 136kPDF 1011k
SISU
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

III OSA : VÄLISSUHTED
2. PEATÜKK : LIIDU ESINDAMINE VÄLISSUHETES NING ÜHINE VÄLIS- JA JULGEOLEKUPOLIITIKA

Artikkel 117 : Esindamine rahvusvahelistes suhetes

1.   Enne ametissenimetamist võib kutsuda liidu välisdelegatsiooni juhi kandidaadi vastutava komisjoni ees avaldusega esinema ja küsimustele vastama.

2.   Vastutav komisjon võib kahe kuu jooksul pärast lõikes 1 nimetatud kuulamist võtta vastavalt vajadusele vastu resolutsiooni või anda soovituse, mis on nimetamisega otseselt seotud.

Viimane päevakajastamine: 21. juuni 2019Õigusalane teave