Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Yhdeksäs vaalikausi - heinäkuu 2019
EPUB 142kPDF 927k
SISÄLLYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

OSA III : ULKOSUHTEET
LUKU 2 : UNIONIN ULKOINEN EDUSTUS JA YHTEINEN ULKO- JA TURVALLISUUSPOLITIIKKA

117 artikla : Kansainvälinen edustus

1.   Unionin ulkomaisen edustuston päälliköksi nimetty ehdokas voidaan kutsua ennen nimitystä asiasta vastaavaan valiokuntaan antamaan lausuma ja vastaamaan kysymyksiin.

2.   Kahden kuukauden kuluessa 1 kohdassa tarkoitetusta kuulemisesta asiasta vastaava valiokunta voi hyväksyä päätöslauselman tai antaa suosituksen, joka suoraan liittyy nimitykseen.

Päivitetty viimeksi: 2. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus