Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
9ú téarma parlaiminteach - Iúil 2019
EPUB 152kPDF 1211k
CLÁR
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL III : CAIDREAMH SEACHTRACH
CAIBIDIL 2 : IONADAÍOCHT SHEACHTRACH THAR CEANN AN AONTAIS AGUS AN COMHBHEARTAS EACHTRACH AGUS SLÁNDÁLA

Riail 117 : Ionadaíocht idirnáisiúnta

1.   Sula ndéanfar an ceapachán, féadfar a iarraidh ar an ainmnitheach i gcomhair post mar cheann toscaireachta seachtraí de chuid an Aontais láithriú os comhair an choiste fhreagraigh d’fhonn ráiteas a dhéanamh agus ceisteanna a fhreagairt.

2.   Laistigh de dhá mhí ón éisteacht dá bhforáiltear i mír 1, féadfaidh an coiste freagrach rún a ghlacadh nó moladh a dhéanamh, de réir mar is cuí, ar rún nó moladh é a bhaineann go díreach leis an gceapachán.

An nuashonrú is déanaí: 22 Meitheamh 2019Fógra dlíthiúil