Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Juli 2019
EPUB 143kPDF 1105k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING III : YTTRE FÖRBINDELSER
KAPITEL 2 : UNIONENS EXTERNA REPRESENTATION OCH DEN GEMENSAMMA UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIKEN

Artikel 117 : Internationell representation

1.   När en chef för en av unionens externa delegationer ska utses får kandidaten, innan han eller hon utses, uppmanas att framträda inför det ansvariga utskottet för att göra ett uttalande och besvara frågor.

2.   Inom två månader efter utfrågningen enligt punkt 1 får ansvarigt utskott antingen anta en resolution eller lägga fram en rekommendation som direkt hänför sig till utnämningen.

Senaste uppdatering: 23 juni 2019Rättsligt meddelande