Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Deveti parlamentarni saziv - Srpnja 2019.
EPUB 138kPDF 2689k
SADRŽAJ
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

GLAVA III. : VANJSKI ODNOSI
POGLAVLJE 3. : PREPORUKE O VANJSKOM DJELOVANJU UNIJE

Članak 118. : Preporuke o vanjskim politikama Europske unije

1.   Nadležni odbor može izraditi nacrt preporuka za Vijeće, Komisiju ili potpredsjednika Komisije / Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o temama iz glave V. Ugovora o Europskoj uniji (Vanjsko djelovanje Unije) ili u slučajevima kad međunarodni sporazum obuhvaćen područjem primjene članka 114. nije upućen Parlamentu ili Parlament nije obaviješten o tome u skladu s člankom 115.

2.   U hitnim slučajevima predsjednik Parlamenta može odobriti hitni sastanak dotičnog odbora.

3.   Tijekom postupka donošenja tih nacrta preporuka u fazi razmatranja u odboru nužno je pisani tekst staviti na glasovanje.

4.   U hitnim slučajevima iz stavka 2. članak 167. ne primjenjuje se u fazi razmatranja u odboru i dopuštaju se usmeni amandmani. Zastupnici ne smiju ulagati prigovor na usmene amandmane o kojima se glasuje u odboru.

5.   Nacrt preporuka koje je sastavio odbor uvrštava se u dnevni red sljedeće sjednice. U hitnim slučajevima, o kojima odlučuje predsjednik, preporuke se mogu uvrstiti u dnevni red aktualne sjednice.

6.   Preporuke se smatraju usvojenima, osim ako prije početka sjednice klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag ne ulože pisani prigovor. Ako se uloži takav prigovor, nacrt preporuka koji je sastavio odbor uvrštava se u dnevni red iste sjednice. O tim se preporukama raspravlja te se glasuje o svim amandmanima koje su podnijeli klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag.

Posljednje ažuriranje: 30. lipnja 2019.Pravna napomena