Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Dziewiąta kadencja Parlamentu - lipiec 2019
EPUB 151kPDF 1219k
SPIS TREŚCI
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

TYTUŁ III : STOSUNKI ZEWNĘTRZNE
ROZDZIAŁ 3 : ZALECENIA W SPRAWIE DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH UNII

Artykuł 118 : Zalecenia w sprawie polityki zewnętrznej Unii

1.   Właściwa komisja może sporządzić projekt zaleceń dla Rady, Komisji lub Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawach wchodzących w zakres stosowania tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej (działania zewnętrzne Unii) lub w przypadkach, gdy umowa międzynarodowa wchodząca w zakres stosowania art. 114 nie została przekazana Parlamentowi lub Parlament nie został o niej powiadomiony na mocy art. 115.

2.   W pilnych przypadkach Przewodniczący może zezwolić na nadzwyczajne posiedzenie danej komisji.

3.   W ramach procedury przyjmowania tego projektu zaleceń na etapie komisji tekst w formie pisemnej musi zostać poddany pod głosowanie.

4.   W pilnych przypadkach, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się art. 167 na szczeblu komisji, natomiast dopuszcza się poprawki ustne. Posłowie nie mogą sprzeciwić się poddaniu poprawek ustnych pod głosowanie w komisji.

5.   Projekt zaleceń sporządzony przez komisję jest wpisywany do porządku dziennego pierwszej sesji miesięcznej następującej bezpośrednio po ich przedstawieniu. W przypadkach uznanych decyzją Przewodniczącego za pilne, zalecenia mogą być wpisane do porządku dziennego bieżącej sesji miesięcznej.

6.   Zalecenia uważa się za przyjęte, chyba że przed rozpoczęciem sesji miesięcznej grupa polityczna lub posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg zgłoszą sprzeciw na piśmie. Jeśli zgłoszono taki sprzeciw, projekt zaleceń komisji jest wpisywany do porządku dziennego tej samej sesji miesięcznej. Takie zalecenia są poddawane pod debatę, a każda poprawka złożona przez grupę polityczną lub posłów w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg zostaje poddana pod głosowanie.

Ostatnia aktualizacja: 22 czerwca 2019Informacja prawna