Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - červenec 2019
EPUB 153kPDF 1158k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA III : VNEJŠÍ VZTAHY
KAPITOLA 3 : DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE VNĚJŠÍ ČINNOSTI UNIE

Článek 120 : Porušování lidských práv

Na každém dílčím zasedání může každý příslušný výbor předložit stejným postupem jako v čl. 118 odst. 5 a 6 návrh usnesení o případech porušování lidských práv, aniž by si musel vyžádat svolení.

Poslední aktualizace: 21. června 2019Právní upozornění