Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Yhdeksäs vaalikausi - heinäkuu 2019
EPUB 142kPDF 927k
SISÄLLYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

OSA III : ULKOSUHTEET
LUKU 3 : UNIONIN ULKOISTA TOIMINTAA KOSKEVAT SUOSITUKSET

120 artikla : Ihmisoikeuksien loukkaukset

Kullakin istuntojaksolla asiasta vastaavat valiokunnat voivat kukin ilman erillistä lupaa laatia päätöslauselmaesityksen ihmisoikeuksien loukkauksia koskevista tapauksista 118 artiklan 5 ja 6 kohdassa esitetyn menettelyn mukaisesti.

Päivitetty viimeksi: 2. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus