Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - Juli 2019
EPUB 139kPDF 1089k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT V : FORBINDELSERNE MED ANDRE INSTITUTIONER OG ORGANER
KAPITEL 1 : UDNÆVNELSER

Artikel 126 : Flerårig programmering

Efter udnævnelsen af en ny Kommission udveksler Parlamentet, Rådet og Kommissionen i overensstemmelse med punkt 5 den interinstitutionelle aftale om bedre regulering synspunkter og når til enighed om fælles konklusioner om flerårig programmering.

Formanden afholder i overensstemmelse hermed og inden forhandling med Rådet og Kommissionen om konklusionerne om den flerårige programmering en drøftelse med Formandskonferencen om de overordnede politiske mål og prioriteter for den nye valgperiode. Under denne drøftelse vil der blandt andet blive taget hensyn til de prioriteter, som den valgte formand for Kommissionen har forelagt, samt svarene fra de udpegede medlemmer af Kommissionen under høringerne, jf. artikel 125.

Inden undertegnelsen af de fælles konklusioner søger formanden Formandskonferencen om godkendelse.

Seneste opdatering: 21. juni 2019Juridisk meddelelse