Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 136kPDF 1068k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV V : ODNOSI Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI
POGLAVJE 1 : IMENOVANJA

Člen 127 : Predlog nezaupnice Komisiji

1.   Desetina vseh poslancev Parlamenta lahko pri predsedniku vloži predlog nezaupnice Komisiji. Če je bilo glasovanje o predlogu nezaupnice izvedeno v predhodnih dveh mesecih, je morebiten nov predlog, ki ga vloži manj kot petina vseh poslancev Parlamenta, nedopusten.

2.   Predlog se imenuje „predlog nezaupnice“, v njem pa se navedejo razlogi za nezaupnico. Posreduje se Komisiji.

3.   Takoj po prejemu predsednik obvesti poslance, da je bil vložen predlog nezaupnice.

4.   O nezaupnici se razpravlja šele, ko preteče vsaj 24 ur od trenutka, ko so bili poslanci obveščeni, da je bil prejet predlog nezaupnice.

5.   O predlogu se glasuje s poimenskim glasovanjem in šele, ko preteče vsaj 48 ur od začetka razprave.

6.   Brez poseganja v odstavka 4 in 5 razprava in glasovanje potekata najpozneje na delnem zasedanju, ki sledi vložitvi predloga.

7.   V skladu s členom 234 Pogodbe o delovanju Evropske unije je predlog nezaupnice sprejet, če je dobil dvotretjinsko večino oddanih glasov, ki predstavljajo večino vseh poslancev Parlamenta. Izid glasovanja se sporoči predsedniku Sveta in predsedniku Komisije.

Zadnja posodobitev: 23. junij 2019Pravno obvestilo