Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - december, 2019
EPUB 138kPDF 647k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT V : FORBINDELSERNE MED ANDRE INSTITUTIONER OG ORGANER
KAPITEL 1 : UDNÆVNELSER

Artikel 128 : Udnævnelse af dommere og generaladvokater ved Den Europæiske Unions Domstol

Parlamentet udpeger efter forslag fra det kompetente udvalg den person, det indstiller til at være medlem af det udvalg på syv personer, der har til opgave at kontrollere kvalifikationerne hos kandidaterne til embederne som dommer eller generaladvokat ved Domstolen og Retten. Det kompetente udvalg vælger, hvilken kandidat det ønsker at foreslå, ved en afstemning med simpelt flertal. Udvalgets koordinatorer udarbejder med henblik herpå en liste over kandidater.

Seneste opdatering: 19. december 2019Juridisk meddelelse