Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - červenec 2019
EPUB 152kPDF 720k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA V : VZTAHY S JINÝMI SUBJEKTY
KAPITOLA 1 : JMENOVÁNÍ

Článek 129 : Jmenování členů Účetního dvora

1.   Kandidáti navržení na členy Účetního dvora jsou vyzváni, aby učinili prohlášení před příslušným výborem a odpověděli na otázky jeho členů. Výbor hlasuje tajně o každém návrhu na jmenování zvlášť.

2.   Příslušný výbor dává Parlamentu doporučení, zda má být návrh na jmenování schválen.

3.   Hlasování v plénu proběhne do dvou měsíců od obdržení návrhu na jmenování, pokud Parlament nerozhodne jinak na žádost příslušného výboru, politické skupiny nebo poslanců dosahujících přinejmenším nízké prahové hodnoty. Parlament hlasuje tajně o každém návrhu na jmenování zvlášť.

4.   Je-li stanovisko Parlamentu k jednotlivému návrhu na jmenování záporné, požádá předseda Radu, aby vzala svůj návrh na jmenování zpět a předložila Parlamentu nový.

Poslední aktualizace: 19. prosince 2019Právní upozornění