Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Yhdeksäs vaalikausi - heinäkuu 2019
EPUB 142kPDF 927k
SISÄLLYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

OSA V : SUHTEET MUIHIN TOIMIELIMIIN JA ELIMIIN
LUKU 1 : NIMITYKSET

129 artikla : Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten nimittäminen

1.   Tilintarkastustuomioistuimen jäseniksi nimettyjä ehdokkaita pyydetään antamaan lausuma asiasta vastaavalle valiokunnalle ja vastaamaan sen jäsenten esittämiin kysymyksiin. Kustakin nimitysehdotuksesta äänestetään valiokunnassa erikseen salaisessa äänestyksessä.

2.   Asiasta vastaava valiokunta antaa parlamentille suosituksen nimitysehdotusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

3.   Äänestys toimitetaan täysistunnossa kahden kuukauden kuluessa nimitysehdotuksen vastaanotosta, jollei parlamentti asiasta vastaavan valiokunnan, poliittisen ryhmän tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittavan määrän jäseniä pyynnöstä toisin päätä. Parlamentti toimittaa kustakin nimitysehdotuksesta erikseen salaisen äänestyksen.

4.   Jos parlamentin yksittäisestä nimitysehdotuksesta antama lausunto on kielteinen, puhemies pyytää neuvostoa peruuttamaan nimitysehdotuksensa ja tekemään parlamentille uuden ehdotuksen.

Päivitetty viimeksi: 2. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus