Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - december, 2019
EPUB 138kPDF 647k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT V : FORBINDELSERNE MED ANDRE INSTITUTIONER OG ORGANER
KAPITEL 1 : UDNÆVNELSER

Artikel 130 : Udnævnelse af medlemmer af Den Europæiske Centralbanks direktion

1.   Den kandidat, der er foreslået til posten som formand, næstformand eller medlem af direktionen for Den Europæiske Centralbank, opfordres til at afgive en redegørelse i det kompetente udvalg og besvare spørgsmål fra dets medlemmer.

2.   Det kompetente udvalg forelægger Parlamentet en indstilling om godkendelse eller forkastelse af den foreslåede kandidat.

3.   Afstemningen finder sted inden for to måneder fra modtagelsen af forslaget, medmindre Parlamentet  efter  anmodning fra det kompetente udvalg, en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, bestemmer andet. Parlamentet foretager hemmelig afstemning særskilt om de enkelte foreslåede kandidater.

4.   Afgiver Parlamentet negativ udtalelse om en foreslået kandidat, anmoder formanden om, at denne udnævnelse trækkes tilbage, og om at der foreslås Parlamentet en ny kandidat.

Seneste opdatering: 19. december 2019Juridisk meddelelse