Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
9. parlamenti ciklus - 2019. július
EPUB 147kPDF 717k
TARTALOM
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

V. CÍM : KAPCSOLATOK MÁS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEKKEL
1. FEJEZET : KINEVEZÉSEK

130. cikk : Az Európai Központi Bank igazgatósági tagjainak kinevezése

1.   Az Európai Központi Bank elnöki, alelnöki vagy igazgatósági tagjának tisztségére jelölt személyt fel kell hívni, hogy tegyen nyilatkozatot az illetékes bizottság előtt és válaszoljon e bizottság tagjainak kérdéseire.

2.   Az illetékes bizottság ajánlást tesz a Parlamentnek, hogy a jelölést jóváhagyja-e.

3.   A szavazást a jelölés kézhezvételét követő két hónapon belül kell megtartani, kivéve, ha a Parlament az illetékes bizottság, egy képviselőcsoport vagy legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő kérelmére másként határoz. A Parlament minden egyes jelölésről külön, titkos szavazással dönt.

4.   Ha a Parlament által elfogadott vélemény kedvezőtlen egy jelöléssel kapcsolatban, az Elnök kéri a jelölés visszavonását és új jelölés benyújtását a Parlamenthez.

Utolsó frissítés: 2019. december 19.Jogi nyilatkozat