Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - červenec 2019
EPUB 153kPDF 1158k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA V : VZTAHY S JINÝMI SUBJEKTY
KAPITOLA 6 : KONZULTACE S OSTATNÍMI ORGÁNY A INSTITUCEMI

Článek 146 : Konzultace s Výborem regionů

1.   Pokud Smlouva o fungování Evropské unie stanoví konzultaci s Výborem regionů, zahájí předseda postup konzultace a informuje o tom Parlament.

2.   Kterýkoli z výborů může požádat o konzultaci s Výborem regionů v otázkách obecné i specifické povahy.

Výbor ve své žádosti stanoví lhůtu, v níž má Výbor regionů zaujmout své stanovisko.

Žádost o konzultaci s Výborem regionů bude Parlamentu oznámena na příštím dílčím zasedání a považuje se za přijatou, pokud politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty nepožádají do 24 hodin od tohoto oznámení o to, aby o ní bylo hlasováno.

3.   Stanoviska Výboru regionů jsou postoupena příslušnému výboru.

Poslední aktualizace: 21. června 2019Právní upozornění