Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2019. gada jūlijs
EPUB 143kPDF 1150k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

V SADAĻA : ATTIECĪBAS AR CITĀM IESTĀDĒM UN STRUKTŪRĀM
6. NODAĻA : APSPRIEŠANĀS AR CITĀM IESTĀDĒM UN STRUKTŪRĀM

147. pants : Pieprasījumi Eiropas aģentūrām

1.   Ja Parlamentam ir tiesības iesniegt pieprasījumu kādai Eiropas aģentūrai, ikviens deputāts var rakstiski iesniegt minēto pieprasījumu rakstiski Parlamenta priekšsēdētājam. Šādi pieprasījumi attiecas  uz  jautājumiem,  kas  ir  attiecīgās  aģentūras  pārziņā,  un  tiem  pievieno  vispārīgu informāciju, kura paskaidro šo jautājumu, kā arī tā svarīgumu Eiropas Savienībai.

2.   Parlamenta priekšsēdētājs pēc apspriešanās ar atbildīgo komiteju nosūta pieprasījumu aģentūrai vai veic jebkuru citu atbilstošu darbību. Par to nekavējoties paziņo deputātam, kas iesniedza pieprasījumu. Katrā pieprasījumā, ko Parlamenta priekšsēdētājs ir nosūtījis aģentūrai, norāda termiņu atbildei.

3.   Ja aģentūra uzskata, ka tā nespēj atbildēt uz nosūtīto pieprasījumu tādā veidā, kā tas ir formulēts, vai lūdz to grozīt, tā nekavējoties paziņo par to Parlamenta priekšsēdētājam, kas vajadzības gadījumā pēc apspriešanās ar atbildīgo komiteju veic atbilstošus pasākumus.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. jūnijsJuridisks paziņojums