Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Juli 2019
EPUB 146kPDF 1225k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL V : BETREKKINGEN MET DE ANDERE INSTELLINGEN EN ORGANEN
HOOFDSTUK 7 : INTERINSTITUTIONELE AKKOORDEN

Artikel 148 : Interinstitutionele akkoorden

1.   Het Parlement kan in verband met de toepassing van de Verdragen of ter verbetering en verduidelijking van procedures akkoorden met andere instellingen sluiten.

Dergelijke akkoorden kunnen worden gesloten in de vorm van gemeenschappelijke verklaringen, briefwisselingen, gedragscodes of andere passende instrumenten. Na behandeling door de voor constitutionele zaken bevoegde commissie en na goedkeuring door het Parlement worden zij ondertekend door de Voorzitter.

2.   Mochten dergelijke akkoorden een wijziging van bestaande procedurele rechten of verplichtingen inhouden of nieuwe procedurele rechten of verplichtingen voor de leden of organen van het Parlement met zich brengen dan wel anderszins een wijziging of interpretatie van het Reglement impliceren, dan wordt de zaak overeenkomstig artikel 236, leden 2 tot en met 6, voor behandeling naar de ter zake bevoegde commissie verwezen alvorens het akkoord wordt ondertekend.

Laatst bijgewerkt op: 22 juni 2019Juridische mededeling