Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Deveti parlamentarni saziv - Srpnja 2019.
EPUB 138kPDF 2689k
SADRŽAJ
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

GLAVA V. : ODNOSI S DRUGIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA
POGLAVLJE 8. : UPUĆIVANJA NA SUD EUROPSKE UNIJE

Članak 149. : Postupak pred Sudom Europske unije

1.   Parlament u roku određenom u Ugovorima i Statutu Suda Europske unije za tužbe institucija Unije i fizičkih ili pravnih osoba pregledava zakonodavstvo Unije i njegovu provedbu kako bi utvrdio da su u potpunosti poštovani Ugovori, posebno kad se to odnosi na prava Parlamenta.

2.   Ako sumnja u kršenje prava Unije, odbor nadležan za pravna pitanja izvještava Parlament, po potrebi usmeno. Odbor nadležan za pravna pitanja po potrebi može saslušati stajališta odbora nadležnog za dotični predmet.

3.   Predsjednik podnosi tužbu u ime Parlamenta u skladu s preporukom odbora nadležnog za pravna pitanja.

Na početku sljedeće sjednice predsjednik može od Parlamenta tražiti donošenje odluke o ostajanju pri tužbi. Ako Parlament većinom danih glasova donese odluku protiv tužbe, predsjednik je povlači.

Ako predsjednik podnese tužbu protivno preporuci odbora nadležnog za pravna pitanja, na početku sljedeće sjednice od Parlamenta traži donošenje odluke o ostajanju pri tužbi.

4.   Predsjednik nakon savjetovanja s odborom nadležnim za pravna pitanja podnosi primjedbe ili sudjeluje u sudskom postupku u ime Parlamenta.

Ako predsjednik ne namjerava djelovati u skladu s preporukom odbora nadležnog za pravna pitanja, o tome obavještava odbor i predmet upućuje Konferenciji predsjednika navodeći razloge.

Ako Konferencija predsjednika smatra da Parlament iznimno ne treba podnijeti primjedbe ili sudjelovati u postupku pred Sudom Europske unije u kojemu se dovodi u pitanje pravna valjanost akta Parlamenta, predmet se bez odgode upućuje Parlamentu.

Nijedna odredba Poslovnika ne sprečava odbor nadležan za pravna pitanja da odluči o odgovarajućim postupovnim mjerama radi pravovremenog prosljeđivanja svoje preporuke u hitnim slučajevima.

Ako se radi o donošenju odluke o korištenju prava Parlamenta pred Sudom Europske unije i ako dotični akt nije obuhvaćen člankom 149., postupak predviđen tim člankom primjenjuje se na odgovarajući način.

5.   U hitnim slučajevima, po mogućnosti nakon savjetovanja s predsjednikom i izvjestiteljem odbora nadležnog za pravna pitanja, predsjednik može poduzeti mjere predostrožnosti radi pridržavanja odgovarajućih rokova. U tim se slučajevima postupak predviđen stavcima 3. i 4., prema potrebi, provodi što je prije moguće.

6.   Odbor nadležan za pravna pitanja utvrđuje načela koja će koristiti pri primjeni ovog članka.

Posljednje ažuriranje: 30. lipnja 2019.Pravna napomena