Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
9. parlamenti ciklus - 2019. július
EPUB 148kPDF 1149k
TARTALOM
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

V. CÍM : KAPCSOLATOK MÁS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEKKEL
8. FEJEZET : AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGÁHOZ VALÓ FOLYAMODÁS

149. cikk : Az Európai Unió Bírósága előtti eljárások

1.   A Szerződésekben és az Európai Unió Bírósága alapokmányában az Unió intézményei, valamint természetes vagy jogi személyek részére keresetindításra megállapított határidőkön belül a Parlament megvizsgálja az uniós jogszabályokat és végrehajtásukat, hogy megbizonyosodjék arról: teljes mértékben tiszteletben tartották-e a Szerződéseket, különös tekintettel a Parlament jogait érintő részekre.

2.   Ha az uniós jog megsértésére vonatkozó gyanú merül fel, a jogi ügyekben illetékes bizottság – szükséges esetben szóban – a Parlamentnek jelentést tesz. Adott esetben a jogi ügyekben illetékes bizottság meghallgathatja a téma szerint illetékes bizottság véleményét a témáról.

3.   Az Elnök a jogi ügyekben illetékes bizottság ajánlásának megfelelően a Parlament részéről keresetet nyújt be.

A következő plenáris ülés kezdetén az Elnök a kereset fenntartására irányuló határozatot terjeszthet a Parlament elé. Ha a Parlament a leadott szavazatok többségével a kereset ellen dönt, az Elnök eláll a keresettől.

Ha az Elnök a jogi ügyekben illetékes bizottság ajánlása ellenére nyújt be keresetet, a következő plenáris ülés kezdetén a Parlament elé kell terjesztenie a kereset fenntartására vonatkozó határozatot.

4.   Az Elnök a jogi ügyekben illetékes bizottsággal folytatott tanácskozást követően észrevételeket terjeszt elő vagy beavatkozik bármely bírósági eljárásban a Parlament nevében.

Ha az Elnök el kíván térni a jogi ügyekben illetékes bizottság ajánlásától, erről tájékoztatja a bizottságot, és az ügyet – indokolás kíséretében – az Elnökök Értekezlete elé utalja.

Ha az Elnökök Értekezlete úgy véli, hogy a Parlament kivételesen ne terjesszen elő észrevételeket vagy ne avatkozzon be az Európai Unió Bírósága előtt olyan ügyben, amelyben megkérdőjelezik a Parlament által elfogadott valamely jogi aktus érvényességét, az ügyet késedelem nélkül a Parlament elé kell terjeszteni.

Az eljárási szabályzatban foglaltak nem akadályozzák a jogi ügyekben illetékes bizottságot abban, hogy sürgős esetekben a megfelelő eljárásról határozzon ajánlása időben történő továbbítása érdekében.

Amennyiben arról kell határozni, hogy a Parlament gyakorolja-e az Európai Unió Bíróságával szembeni jogait, és az adott jogi aktusra nem vonatkozik ezen eljárási szabályzat 149. cikke, az e cikkben előírt eljárás értelemszerűen alkalmazandó.

5.   Sürgős esetekben az Elnök – lehetőség szerint a jogi ügyekben illetékes bizottság elnökével és előadójával való tanácskozást követően – óvintézkedést tehet a vonatkozó határidők betartása érdekében. Ilyen esetekben a (3) vagy (4) bekezdésben foglalt eljárásokat az adott esetnek megfelelően a lehető leghamarabb le kell folytatni.

6.   A jogi ügyekben illetékes bizottság meghatározza azokat az alapelveket, amelyeket e cikk alkalmazása során követni fog.

Utolsó frissítés: 2019. június 22.Jogi nyilatkozat