Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2019. gada jūlijs
EPUB 143kPDF 1150k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

VI SADAĻA : ATTIECĪBAS AR DALĪBVALSTU PARLAMENTIEM

151. pants : Parlamentu Savienības lietu komiteju konference (COSAC)

1.   Pēc Parlamenta priekšsēdētāja priekšlikuma Priekšsēdētāju konference ieceļ locekļus Parlamenta delegācijai COSAC un var tai piešķirt pilnvaras. Delegāciju vada Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieks, kurš ir atbildīgs par attiecību uzturēšanu ar dalībvalstu parlamentiem, un par konstitucionālajiem jautājumiem atbildīgās komitejas priekšsēdētājs.

2.   Pārējos delegācijas locekļus izraugās atkarībā no jautājumiem, kurus izskatīs COSAC sanāksmē, un delegācijā, cik vien iespējams, darbojas par minētajiem jautājumiem atbildīgo komiteju pārstāvji.

3.   Izvēloties delegācijas locekļus, pienācīgi ņem vērā vispārējo politisko līdzsvaru Parlamentā.

4.   Pēc katras COSAC sanāksmes delegācija iesniedz ziņojumu Priekšsēdētāju konferencei.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. jūnijsJuridisks paziņojums