Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Juli 2019
EPUB 146kPDF 1225k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL VI : BETREKKINGEN MET DE NATIONALE PARLEMENTEN

Artikel 151 : Conferentie van de organen van de parlementen die gespecialiseerd zijn in de aangelegenheden van de Unie (COSAC)

1.   Op voorstel van de Voorzitter benoemt de Conferentie van voorzitters de leden van de delegatie van het Parlement in de COSAC en kan zij deze een mandaat verlenen. De delegatie wordt geleid door een voor het onderhouden van de betrekkingen met de nationale parlementen verantwoordelijke ondervoorzitter van het Europees Parlement en door de voorzitter van de voor constitutionele zaken bevoegde commissie.

2.   De overige leden van de delegatie worden gekozen naargelang de op de COSAC-bijeenkomst te behandelen onderwerpen en zijn voor zover mogelijk vertegenwoordigers van de voor die onderwerpen bevoegde commissies.

3.   Bij het kiezen van leden van de delegatie wordt naar behoren rekening gehouden met het algehele politieke evenwicht binnen het Parlement.

4.   Na elke COSAC-bijeenkomst brengt de delegatie verslag uit aan de Conferentie van voorzitters.

Laatst bijgewerkt op: 22 juni 2019Juridische mededeling