Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - júl 2019
EPUB 148kPDF 1149k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VI : VZŤAHY S NÁRODNÝMI PARLAMENTMI

Článok 151 : Konferencia parlamentných výborov pre záležitosti Únie (COSAC)

1.   Na návrh predsedu Parlamentu Konferencia predsedov vymenuje členov delegácie Parlamentu pri konferencii COSAC a môže jej udeliť mandát. Delegáciu vedie podpredseda Parlamentu, ktorý je zodpovedný za vykonávanie úloh v oblasti vzťahov s národnými parlamentmi, a predseda výboru, v ktorého pôsobnosti sú ústavné veci.

2.   Ostatní členovia delegácie sa vyberajú s ohľadom na záležitosti, ktoré sa majú prerokovať na schôdzi konferencie COSAC, a podľa možnosti ich tvoria zástupcovia výborov, v ktorých pôsobnosti sú tieto záležitosti.

3.   Pri výbere členov delegácie sa v riadnom rozsahu zohľadní celková rovnováha politických síl v Parlamente.

4.   Delegácia po každej schôdzi konferencie COSAC predloží správu Konferencii predsedov.

Posledná úprava: 23. júna 2019Právne oznámenie