Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Juli 2019
EPUB 143kPDF 1105k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING VI : FÖRBINDELSER MED NATIONELLA PARLAMENT

Artikel 151 : Konferensen mellan de parlamentariska organen för EU-frågor (Cosac)

1.   Talmanskonferensen ska på förslag av talmannen utse och ge mandat åt ledamöterna i parlamentets delegation till Cosac. Delegationen ska ledas av en av Europaparlamentets vice talmän med ansvar för förbindelserna med de nationella parlamenten och av ordföranden för utskottet med ansvar för konstitutionella frågor.

2.   De övriga delegationsledamöterna ska utses med hänsyn till de ärenden som ska behandlas vid Cosacs sammanträde, och bland dem ska det i möjligaste mån ingå företrädare för de utskott som är ansvariga för dessa ärenden.

3.   När delegationsledamöterna väljs ska vederbörlig hänsyn tas till den övergripande politiska jämvikten i parlamentet.

4.   Delegationen ska lämna en rapport till talmanskonferensen efter varje Cosacsammanträde.

Senaste uppdatering: 23 juni 2019Rättsligt meddelande