Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Yhdeksäs vaalikausi - heinäkuu 2019
EPUB 142kPDF 927k
SISÄLLYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

OSA VII : ISTUNNOT
LUKU 1 : PARLAMENTIN ISTUNNOT

153 artikla : Parlamentin vaalikausi, istuntokausi, istuntojakso ja istunto

1.   Parlamentin vaalikausi on sama kuin 20 päivänä syyskuuta 1976 annetussa säädöksessä määrätty jäsenten toimikausi.

2.   Istuntokaudella tarkoitetaan mainitussa säädöksessä ja perussopimuksissa määrättyä yhdenvuoden ajanjaksoa.

3.   Istuntojaksolla tarkoitetaan parlamentin yleensä kuukausittain pidettävää kokousta. Se jakaantuu päivittäisiin istuntoihin.

Samana päivänä pidettävät parlamentin täysistunnot katsotaan yhdeksi istunnoksi.

Päivitetty viimeksi: 2. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus