Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 135kPDF 646k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV VII : ZASEDANJA
POGLAVJE 1 : ZASEDANJA PARLAMENTA

Člen 154 : Sklic Parlamenta

1.   V skladu s prvim odstavkom člena 229 Pogodbe o delovanju Evropske unije se Parlament sestane brez sklica vsako leto drugi torek v marcu. Sam določi trajanje prekinitev zasedanja.

2.   Poleg tega se Parlament brez sklica sestane prvi torek po preteku enega meseca od konca obdobja iz člena 10(1) Akta z dne 20. septembra 1976.

3.   Konferenca predsednikov lahko trajanje prekinitev, določeno v skladu z odstavkom 1, z obrazložitvijo spremeni vsaj dva tedna pred dnevom, ki ga je Parlament pred tem določil za nadaljevanje zasedanja. Vendar se nadaljevanje zasedanja ne sme preložiti za več kot dva tedna.

4.   Predsednik izjemoma skliče Parlament na zahtevo večine vseh poslancev ali na zahtevo Komisije ali Sveta ter po posvetovanju s konferenco predsednikov.

Predsednik ima pravico, da po odobritvi konference predsednikov izjemoma skliče Parlament v nujnih primerih.

Zadnja posodobitev: 19. december 2019Pravno obvestilo